عنوان خبرجشنواره غذا به نفع بیماران انجمن ام اس آمل در مدرسه غیرانتفاعی نیایش
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin-1060
سه شنبه 21 اسفند 1397 - 08:07:51

انجمن ام اس از جشنواره غذا که با همت فرزندان نیک گستر مدرسه غیرانتفاعی نیایش آمل برگزار گشت و از حاصل آن انجمن نیز بهره مند گشته سپاسگزاری می کند .
این خبر از طرف وب سایت انجمن ام.اس ms و آ.ال.اس als شهرستان آمل
( http://amol-ms.ir/index.php?extend.9 )