عنوان خبرتوزیع سبد کالا بین بیماران
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin-1060
سه شنبه 21 اسفند 1397 - 09:24:09

بار دگر در میثاق دوستی خیر بزرگ شهرمان تعداد 100 عدد سبد کالا به ارزش 25 میلیون تومان به انجمن ام اس هدیه فرمودند .و همچنین مبلف هفت میلیون تومان بصورت نقدی بابت عیدانه به 60 بیمار از آمل -محموداباد - نور پرداخت شده است .
این خبر از طرف وب سایت انجمن ام.اس ms و آ.ال.اس als شهرستان آمل
( http://amol-ms.ir/index.php?extend.11 )