جمعه 14 آذر 1399
جشنواره غذا به نفع بیماران انجمن ام اس آمل در مدرسه غیرانتفاعی نیایش

انجمن ام اس از جشنواره غذا که با همت فرزندان نیک گستر مدرسه غیرانتفاعی نیایش آمل برگزار گشت و از حاصل آن انجمن نیز بهره مند گشته سپاسگزاری می کند .

شاخه مطلب
 


اخبار سایت |نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ