سه شنبه 8 مهر 1399
جشنواره غذا به نفع بیماران انجمن ام اس آمل در مدرسه غیر انتفاعی فکر نو

سرکار خانم بخشی و سرکار خانم مهدوی پور مسئولین دبیرستان فکر نو آمل

انجمن ام اس در خیر و برکت جشنواره غذا که با همت فرزندان دبیرستان فکر نو برخوردار شدند سپاس دارد

شاخه مطلب
 


اخبار سایت |نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ